საქართველო, თბილისი 0193, მ. ალექსიძის ქ, N1/3
ISSN 2667-9590; e-ISSN 2667-9604
scientia@manuscript.ge

სატიების მიღება ჟურნალის პირველი ნომრისათვის

ჟურნალში სტატიების
მიღება დაიწყო

ჟურნალის პირველი ნომრის გამოცემა
დაგეგმილია 2020 წლის დეკემბერში.

საავტორო უფლებები

წარმოდგენილი სტატია უნდა ქვეყნდებოდეს პირველად. 

სარედაქციო საბჭო

ჟურნალის სარედაქციო საბჭო არის ინტერნაციონალური

სტატიების თემატიკა

ისტორია, არქეოლოგია, ენათმეცნიერება, ეთნოლოგია, ლიტერატურა.

სტატიების წარდგენა

ჟურნალში სტატიის დასაბეჭდად წარმოდგენის ბოლო ვადაა 10 ოქტომბერი

ჟურნალის შესახებ

ჟურნალის 
კონცეფცია, თემატიკა, მიზნები

ჟურნალის შექმნის იდეა არის სამეცნიერო ნაშრომების ხელმისავდომობის გაზრდა, ინტერნაციონალიზაცია. ამისათვის აქცენტი გაკეთდა ორენოვანი გამოცემის სტილზე.

ქართულენოვანი სტატიები ითარგმნება ინგლისურად, ხოლო ინგლისურენოვანი ქართულად. ეს ხელს შეუწყობს სამეცნიერო სივრცის გახსნილობას და კვლევების მეთოდებისა თუ შედეგების გაზიარებას მეცნიერებს შორის საზღვრებს გარეშე.

Scientia

სამეცნიერო ჟურნალი

სარედაქციო საბჭოსგან

სარედაქციო საბჭოს 
მიმართვა ავტორებს 

მოხარული ვართ, რომ ჟურნალი Scientia თავის წვლილს შეიტანს სამეცნიერო კვლევების პუბლიკაციის საქმეში, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებზე იქნება დაფუძნებული.

ჟურნალში სტატიის წარმოდგენა

სტატიის გაფორმებისათვის არჩეულია საერთაშორისო სტანდარტების ჩიკაგოს სტილი, რომელიც მოსახერხებელი იქნება ქართველი და უცხოელი ავტორებისთვისაც.

სტატიის რეცენზირების სტანდარტი

ჟურნალში დასაბეჭდად მიღებული სტატიის რეცენზირების პროცესი მიმდინარეობს საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალების სტანდარტების მიხედვით.