საქართველო, თბილისი 0193, მ. ალექსიძის ქ, N1/3
ISSN 2667-9590; e-ISSN 2667-9604
scientia@manuscript.ge